Colors
Font

ARXIV MUASSALARI TOMONIDAN YURIDIK VA JISMONIY SHAXSLARGA TAQDIM ETILADIGAN PULLI HIZMATLAR RO’YXATI​

I. Tashkilotlarning hujjatlarini tartibga keltirish

1. Fondlarga tarixiy ma'lumotnoma tuzish


2. Yig’majildlarni va hujjatlarni tartibga solish rejasini tuzish


3. Yig’majildlarni va hujjatlarni tizimlashtirish sxemalarini ishlab chiqish


4. Yig’majildlar va hujjatlarning fondga tegishliligini aniqlash va belgilash


5. Yig’majildlar va hujjatlarning qimmatliligini ekspertiza qilishga qadar tizimlashtirish


6. Hujjatlarning ilmiy-amaliy qimmatliligi ekspertizasini amalga oshirish (varaqma-varaq kơrib chiqish, varaqma-varaq kơrib chiqmasdan)


7. Tartibga keltirilmagan (tarqoq) hujjatlar tơplamidan yig’majildlarni shakllantirish va ularni qaytadan shakllantirish


8. Yig’majildlarga sarlavha tuzish va hujjatlarga annotasi  yoki qisqacha ma'lumot yozish


9. Yig’majildlardagi chizma qo g’ozlarni buklab taxlash


10. Yig’majildlar varaqlarini tizimlashtirish


11. Ilmiy-texnikaviy hujjatlarni qismlar, loyiha bosqichlari, muammo bosqichlari bơyicha tizimlashtirish


12. Chizma hujjatlarini yig’majild ichida tizimlashtirish


13. Yig’majildlar, hujjatlar va fotoalbomlarning ichki xatlovini tuzish


14. Yig’majildlar sarlavhalarini tahrir  tish


15. Varaqchalarga arxiv belgilarini qơyib chiqish


16. Notơg’ri shakllangan (tikib qơyilgan) yig’majildlarni ajratish, hujjatlarni qisqichdan ajratish


17. Yig’majildlar va fotoalbomlardagi varaqlarni raqamlash


18. Fotoalbomdagi pozitivlarni raqamlash


19. Kinohujjatlarni komplekt bơyicha ajratish


20. Kinohujjatlarni montaj stolida kơrib chiqish


21. Raqamlangan varaqlarni tekshirish, qayta raqamlash


22. Yig’majildlar muqovasi yoki titul varaqlarini rasmiylashtirish


23. Tashkilot fondi ichida yig’majildlarni tizimlashtirish


24. Yig’majildlar muqovasiga arxiv raqamlarini qơyib chiqish


25. Yig’majildlarni kartonlashtirish va qayta kartonlashtirish


26. Yorliqlarni yozib chiqish va yopishtirish


27. Yig’majildlar rơyxatini tuzish va rasmiylashtirish


28. Rơyxatlarga ilmiy-ma'lumot apparatini tuzish (sơzboshi, qisqartirilgan sơzlar rơyxati, kơrsatgichlar va boshqalar)


29. Hujjatlarni stellajlardan ish joyiga tashish


30. Hujjatlarni changdan tozalash


31. Saqlash muddati tugagan hujjatlarga, topilmagan hujjatlarga, jismoniy zararlangan hujjatlarga dalolatnomalar tuzish


32. Bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzish


33. Alohida qimmatli hujjatlarni aniqlash


34. Tashkilot idoraviy arxivida hujjatlarning mavjudligi va holatini tekshirish


35. Ơzbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi hujjatlarini muddatidan ilgari davlat saqloviga qabul qilish


36. Idoraviy arxivlarda etmish besh yil mobaynida saqlanishi lozim bơlgan fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlari, notarial harakatlar yozuvlari, shaxsiy tarkib bơyicha hujjatlar, sud ishlari va xơjalik kitoblarini vaqtincha yoki muddatidan oldin davlat arxivlari saqloviga qabul qilish


37. Ơzbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondiga kiritilmagan vaqtincha saqlanadigan hujjatlarini, tugatilayotgan tashkilotlar hujjatlarini arxivlarga saqlovga qabul qilish


38. Hujjatlarni (yig’majildlar rơyxatlari, yig’majildlar nomenklaturasi, hujjatlar rơyxatlari va boshqalar)  lektron shaklda yozib chiqish


39.  lektron shaklda yozilgan hujjatlarni asli bilan solishtirib chiqish

II. Tashkilotlar ish yuritishida hujjatlarni tashkil  tish bơyicha ichki me'yoriy va uslubiy hujjatlarni ishlab chiqish va ularning hujjatlar bilan ishlash bơyicha faoli tini ơrganish  40. Davlat saqloviga topshirilishi lozim bơlgan hujjatlarning rơyxatini tayyorlash


41. Davlat saqloviga topshirilishi lozim bơlgan ilmiy-texnikaviy hujjatlar, loyihalar, muammolar (mavzu) rơyxatini tayyorlash


42. Sohaviy va tarmoq rơyxatlarini tuzish


43. Namunaviy, taxminiy va alohida yig’majildlar nomenklaturasini tayyorlash


44. Tashkilotning ish yuritish va arxiv ishini hamda idoraviy arxivni  ishini ơrganish


45. Tashkilotlardagi arxiv ishi va ish yuritishni tashkil  etish bơyicha konsalting xizmati kơrsatish


46. Tanlangan mavzu bơyicha idoraviy arxiv faoliyatining ayrim yơnalishlari va tashkilotning ish  yuritish xizmatini ơrganish va  hamda takomillashtirish  yuzasidan tashkilotga tavsiyalar, maslahatlar berish


47. Tashkilotlarda Ơzbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi hujjatlarining idoraviy saqlovini tashkil etilishi tơ g’risida statistik hisobotlarni tuzish


48. Tashkilotning idoraviy arxivi va ekspert komissiyasi tơg’risida nizomlarni ishlab chiqish


49. Ish  yuritish bơyicha yơriqnoma ishlab chiqish


50. Arxiv ishi va ish  yuritish xodimlarining malaka oshirish masalalari bơyicha ơquv-darslari (seminar- trening) ơtkazish


III. Hujjatlardan foydalanish


51. Shartnoma asosida amalga oshiriladigan arxiv ishi va xizmatlarini bajarish jarayonida arxiv saqlovxonasidan yig’majildlar, rơyxatlar, mikrofilmlar, kino, foto, fono hujjatlarni olib berish


52. Alohida dalillar, voqealar, ma'lumotlarni aniqlash (tasdiqlash) bơyicha mavzuli sơrovlarni bajarish, shu jumladan kino, foto, fono hujjatlar asosida ma'lumotnomalar tayyorlash


53. Turar joylar, tashkilotlar tarixi bơyicha tarixiy ma'lumotnomalar tayyorlash


54. Mulkiy huquqlar,  vaqeasi , nasl-nasablarni aniqlash (tasdiqlash) bơyicha sơrovlarni arxiv ma'lumotnomasi berish orqali ijro etish


55. 10 yildan ortiq davr uchun ish haqini tasdiqlash tơg’risida arxiv ma'lumotnomasini berish (10 yilgacha bepul)


56. Hujjatlarni mavzuli tanlab olish va tơliq tayyorlab berish


57. Kino, foto, fono hujjatlar bơyicha axborot mazmunidagi (yozma kơrinishda) ma'lumotnoma berish


58. Radiotelekơrsatuvlar, kơrgazmalar tayyorlash


59. Talab asosida mavzuli fotoalbomlar va videotasvirlar tayyorlash


60. Davlat arxivida  ekskursiya ơtkazish


61. Hujjatlarni mavzuli aniqlash, shu jumladan davriy nashrlar, kino, foto, fono hujjatlar asosida


62. Foydalanuvchilarga montaj varaqlarini ơquv zalida kơrib chiqish uchun berish va qabul qilib olish


63. Kinohujjatlarning kinozalda namoyishini tashkil etish


64. Fonohujjatlarni maxsus uskunada eshittirish


65. Turli negativlardagi plyonka va oyna, kinoplyonkalardan ularning foto nusxalarini kơchirib tayyorlash


66. Hujjatlardan nusxa tayyorlash


67. Talab asosida ma'lumotlarni kơrsatilgan manzilgacha etkazib berish


IV. Hujjatlar va kitoblarni ta'mirlash, tikish, muqovalash va ularga qayta ishlov berish ishlari


68. Hujjatlarni, shu jumladan kino, foto, fono hujjatlarni ta'mirlash


69. Foto hujjatlarga konservasion-profilaktik ishlov berish


70. Fungisid bilan kinohujjatlarga ishlov berish


71. Yig’majildlar va kitoblarni muqovalash


72. Yig’majildlarni tikishga tayyorlash va tikish


73. Quti, papka, konvertlar tayyorlash

V. Alohida xususiyatga ega boshqa xizmatlar


74. Arxiv hujjatlari, kitoblar va qơlyozmalarni raqamlashtirish (elektron nusxa olish)


75. Raqamlashtirilgan ( lektron nusxasi olingan) hujjatlarning elektron bazasini yaratish


76. Hujjatlarni mikrofilmlash


77. Hujjatlarning sug’urta nusxalarini tayyorlash


78. Matni sơnib borayotgan hujjatlarga ishlov berish


79. Matni sơnib borayotgan hujjatlardagi axborotlarni tiklash


80. Jismoniy asosi tiklab bơlmaydigan darajada shikastlangan hujjatlardagi axborotlarni tiklash


81. Fuqarolarning ismi, otasining ismi va familiyasiga tavsif tayyorlash


82. Shajaraviy ma'lumotlar tơplab berish


83. Arab alifbosida yaratilgan turkiy, forsiy va arabcha hujjatlardagi matnlarni tarjima qilib berish


84. Arab alifbosida yaratilgan turkiy, forsiy va arabcha hujjatlardagi axborotlar bơyicha annotasiya ma'lumotlarini tayyorlab berish


85. Arxiv ishi va ish  yuritish sohasiga oid qisqa muddatli (40 soatgacha hajmda) ơquv kurslari tashkil etish